How to fit

בעת אבחון רצים בחנויות אדידס, יבדקו שלושה אלמנטים במבט ובמגע. לאחר בדיקה זו, המבחן הסופי להתאמת הנעל הינו התבוננות על מנח הרגל, תשאול הלקוח וריצה קצרה עם נעלי הריצה בחנות.

בדיקת גובה קשת כף הרגל ומנח כף הרגל על הרצפה

בחינת צורת הגפיים בעמידה עם רגליים צמודות (כל הרגל מהירך כלפי מטה)

במקרה בו הרגליים מקבילות, יש סבירות לתנועת ריצה ניטרלית. במידה והרגליים נצמדות באזור הברך (צורת X), המצב עשוי לרמז על קריסה פנימית של כל הרגל, וכף הרגל בעקבותיה. במידה והגפיים מתרחקות זו מזו (צורת O), יש סבירות לריצה על חלקן החיצוני של כף הרגל (סופינציה)

בחינת הסוליה השחוקה, במידה והלקוח הגיע עם נעלי ריצה ישנות

סוליה השחוקה באופן שווה תעיד על צורת ריצה ניטרלית. שחיקה פנימית בסוליה תעיד על קריסה פנימה של הרגל. שחיקה מוגברת בצידה החיצוני של הנעל, תעיד על קריסה חיצונית של הרגל (סופינציה)

The three types of legs

כף רגל נייטרלית

מצב בו כף הרגל בעלת קשת בגובה נורמלי, הפעילה במהלך הריצה, ומסייעת בבלימה ובשמירת כף רגל ישרה כלפי הקרקע. לכף רגל זו נדרשת נעל נייטרלית.

כף רגל עם דריכה כלפי חוץ (סופינציה)

מצב בו כף הרגל בעלת קשת גבוהה וקמורה מהרגיל ברוב המקרים. נחיתת כף הרגל תתבצע על צידה החיצוני. לכף רגל זו נדרשת נעל נייטרלית.

כף רגל קורסת (פלטפוס)

מצב בו כף הרגל בעלת קשת נמוכה או לא קיימת כלל. היא אינה סופגת מיטבית את עוצמת הנחיתה, ונוטה לקרוס כלפי פנים. למצב זה נדרשת נעל תומכת, מתקנת או חצי מתקנת.