Return Policy

מדיניות החזרת מוצרים ושירות - Performance Stores

זיכוי והחלפה:

 • כנגד החזרת מוצר או בעבור הפרש מהחלפה אשר אינו עולה על 50 ₪, יינתן שובר זיכוי בלבד.
 • זיכוי או שובר תשלום מראש יהיה תקף למשך 24 חודשים מיום הוצאתו, בכל חנויות הרשת ובאחריותו הבלעדית של הלקוח (לא ניתן לשחזר זיכוי שאבד).
 • החלפה או זיכוי יתאפשרו תוך 14 ימי עסקים מתאריך הקנייה בצירוף חשבונית מקור, תגית מחיר ואריזה מקורית.
 • פריטים אשר נרכשו בחנויות העודפים יוחלפו או יזוכו אך ורק בחנויות אדידס עודפים.
 • פריטים אשר נרכשו בחנות אילת יוחלפו לפי מחיר כולל מע"מ, זיכוי או החזר כספי על אותם מוצרים יונפק לפי המחיר הנקוב בחשבונית (ללא מע"מ).
 • על פי הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר החלפה, זיכוי או קבלת החזר כספי של מוצרי הלבשה תחתונה או בגדי ים.

החזר כספי:

 • החזר כספי יינתן מסכום העולה על 50 ₪, עד שני ימי עסקים, (למעט שעונים אשר עבורם החזר כספי יתקבל עד 14 ימי עסקים), ממועד הרכישה בצירוף חשבונית מקור (לא פתק החלפה), תגית מחיר ואריזה מקורית, ובהתאם לאמצעי התשלום המקורי.
 • לא יינתן החזר כספי על פריטים ששולמו בכרטיסים מתנה מגנטיים, לא ניתן יהיה לטעון כרטיס מתנה מחדש כנגד החזרת מוצר (כרטיסי חבר וכל כרטיס מגנטי אחר).
 • לא יינתן החזר כספי כנגד שובר זיכוי "אדידס".
 • ביטול עסקה ששולמה בצ'ק ייעשה דרך משרדי הנהלת החברה וההחזר הכספי יבוצע עד 5 ימים ממועד פירעון הצ'ק (צ'ק מזומן), המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים.

כללי:

 • תשלום בכרטיס אשראי מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס בלבד.
 • תשלום בצ'קים מותנה בהצגת תעודה מזהה ובאישור של חברת ישראצ'ק.
 • אין כפל מבצעים והנחות.
 • לא ניתן לשלם בתווי קנייה או שוברים על פריטים המשתתפים במבצע/ לא יתאפשר תשלום עבור כרטיס מתנה אדידס בכרטיס נטען אחר.
 • טיפול במוצר פגום יעשה על ידי מחלקת שירות לקוחות ותשובה תינתן עד 14 ימי עסקים מיום מסירת המוצר, החזרת המוצר תיעשה אך ורק כנגד מסירת טופס שירות לקוחות.
 • מוצר אשר נרכש בחו"ל יוחלף בחנויות הרשת רק במידה והמוצר קיים בארץ ובהצגת חשבונית מקור, אריזה ותגית מחיר מקורית בלבד, מחיר המוצר יחושב בהתאמה לערך בש"ח.
 • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.
 • אחריות בעת רכישת נעליים מקצועיות הינה על תיקונים בלבד.
 • ברכישת נעלי כדורגל מקצועיות יש לעיין בעלון הוראות לשימוש בנעלי כדורגל (ניתן לקבל בקופה).
 • אין הרשת אחראית על כל אובדן של רכוש פרטי בשטח החנות.

מדיניות החזרת מוצרים ושירות Originals Stores

זיכוי והחלפה:

 • כנגד החזרת מוצר או בעבור הפרש מהחלפה אשר אינו עולה על 50 ₪, יינתן שובר זיכוי בלבד.
 • זיכוי או שובר תשלום מראש יהיה תקף למשך 24 חודשים מיום הוצאתו, בכל חנויות הרשת ובאחריותו הבלעדית של הלקוח (לא ניתן לשחזר זיכוי שאבד).
 • החלפה או זיכוי יתאפשרו תוך 14 ימי עסקים מתאריך הקנייה בצירוף חשבונית מקור, תגית מחיר ואריזה מקורית.
 • פריטים אשר נרכשו בחנויות העודפים יוחלפו או יזוכו אך ורק בחנויות אדידס עודפים.
 • פריטים אשר נרכשו בחנות אילת יוחלפו לפי מחיר כולל מע"מ, זיכוי או החזר כספי על אותם מוצרים יונפק לפי המחיר הנקוב בחשבונית (ללא מע"מ).
 • פריטים אשר נרכשו בחנויות performance (ספורט) ואינם נמצאים בחנויות originals (אופנה) יוחלפו או יזוכו רק בחנויות performance.
 • על פי הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר החלפה, זיכוי או קבלת החזר כספי של מוצרי הלבשה תחתונה או בגדי ים.

החזר כספי:

 • החזר כספי יינתן מסכום העולה על 50 ₪, עד שני ימי עסקים, (למעט שעונים אשר עבורם החזר כספי יתקבל עד 14 ימי עסקים), ממועד הרכישה בצירוף חשבונית מקור (לא פתק החלפה), תגית מחיר ואריזה מקורית, ובהתאם לאמצעי התשלום המקורי.
 • לא יינתן החזר כספי על פריטים ששולמו בכרטיסים מתנה מגנטיים, לא ניתן יהיה לטעון כרטיס מתנה מחדש כנגד החזרת מוצר (כרטיסי חבר וכל כרטיס מגנטי אחר).
 • לא יינתן החזר כספי כנגד שובר זיכוי "אדידס".
 • ביטול עסקה ששולמה בצ'ק ייעשה דרך משרדי הנהלת החברה וההחזר הכספי יבוצע עד 5 ימים ממועד פירעון הצ'ק (צ'ק מזומן), המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים.

כללי:

 • תשלום בכרטיס אשראי מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס בלבד.
 • תשלום בצ'קים מותנה בהצגת תעודה מזהה ובאישור של חברת ישראצ'ק.
 • אין כפל מבצעים והנחות.
 • לא ניתן לשלם בתווי קנייה או שוברים על פריטים המשתתפים במבצע.
 • לא יתאפשר תשלום עבור כרטיס מתנה אדידס בכרטיס נטען אחר.
 • טיפול במוצר פגום יעשה על ידי מחלקת שירות לקוחות ותשובה תינתן עד 14 ימי עסקים מיום מסירת המוצר, החזרת המוצר תיעשה אך ורק כנגד מסירת טופס שירות לקוחות.
 • מוצר אשר נרכש בחו"ל יוחלף בחנויות הרשת רק במידה והמוצר קיים בארץ ובהצגת חשבונית מקור, אריזה ותגית מחיר מקורית בלבד, מחיר המוצר יחושב בהתאמה לערך בש"ח.
 • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.
 • אין הרשת אחראית על כל אובדן של רכוש פרטי בשטח החנות.

מדיניות החזרת מוצרים ושירות - Outlet Stores

זיכוי והחלפה:

 • כנגד החזרת מוצר או בעבור הפרש מהחלפה אשר אינו עולה על 50 ₪, יינתן שובר זיכוי בלבד.
 • זיכוי או שובר תשלום מראש יהיה תקף למשך 24 חודשים מיום הוצאתו, בכל חנויות הרשת ובאחריותו הבלעדית של הלקוח (לא ניתן לשחזר זיכוי שאבד).
 • החלפה או זיכוי יתאפשרו תוך 14 ימי עסקים מתאריך הקנייה בצירוף חשבונית מקור, תגית מחיר ואריזה מקורית.
 • פריטים אשר נרכשו בחנויות העודפים יוחלפו או יזוכו אך ורק בחנויות אדידס עודפים.
 • פריטים אשר נרכשו בחנות אילת יוחלפו לפי מחיר כולל מע"מ, זיכוי או החזר כספי על אותם מוצרים יונפק לפי המחיר הנקוב בחשבונית (ללא מע"מ).
 • על פי הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר החלפה, זיכוי או קבלת החזר כספי של מוצרי הלבשה תחתונה או בגדי ים.

החזר כספי:

 • החזר כספי יינתן מסכום העולה על 50 ₪, עד שני ימי עסקים, (למעט שעונים אשר עבורם החזר כספי יתקבל עד 14 ימי עסקים), ממועד הרכישה בצירוף חשבונית מקור (לא פתק החלפה), תגית מחיר ואריזה מקורית, ובהתאם לאמצעי התשלום המקורי.
 • לא יינתן החזר כספי על פריטים ששולמו בכרטיסים מתנה מגנטיים, לא ניתן יהיה לטעון כרטיס מתנה מחדש כנגד החזרת מוצר (כרטיסי חבר וכל כרטיס מגנטי אחר).
 • לא יינתן החזר כספי כנגד שובר זיכוי "אדידס".
 • ביטול עסקה ששולמה בצ'ק ייעשה דרך משרדי הנהלת החברה וההחזר הכספי יבוצע עד 5 ימים ממועד פירעון הצ'ק (צ'ק מזומן), המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים.

כללי:

 • תשלום בכרטיס אשראי מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס בלבד.
 • תשלום בצ'קים מותנה בהצגת תעודה מזהה ובאישור של חברת ישראצ'ק.
 • אין כפל מבצעים והנחות.
 • לא יתאפשר תשלום עבור כרטיס מתנה אדידס בכרטיס נטען אחר.
 • לא ניתן לשלם בכרטיסי מתנה מגנטיים מכל סוג שהוא, פרט לכרטיס מתנה אדידס.
 • טיפול במוצר פגום יעשה על ידי מחלקת שירות לקוחות ותשובה תינתן עד 14 ימי עסקים מיום מסירת המוצר, החזרת המוצר תיעשה אך ורק כנגד מסירת טופס שירות לקוחות.
 • מוצר אשר נרכש בחו"ל יוחלף בחנויות הרשת רק במידה והמוצר קיים בארץ ובהצגת חשבונית מקור, אריזה ותגית מחיר מקורית בלבד, מחיר המוצר יחושב בהתאמה לערך בש"ח.
 • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון.
 • אחריות בעת רכישת נעליים מקצועיות הינה על תיקונים בלבד.
 • ברכישת נעלי כדורגל מקצועיות יש לעיין בעלון הוראות לשימוש בנעלי כדורגל (ניתן לקבל בקופה).
 • אין הרשת אחראית על כל אובדן של רכוש פרטי בשטח החנות.

המכירה ליחידים בלבד, לא תתאפשר מכירה סיטונאית

ליצירת קשר ניתן לפנות לשירות לקוחות: 03-6505321
או במייל: service.israel@adidas.com

למידע נוסף הנכם מוזמנים לבקר באתר החברה:
www.adidas.co.il
אנו מודים לכם על שבחרתם במוצרינו האיכותיים
חברת אדידס