OTR TANK COOLER

חזרה לגריד מוצרים

OTR TANK COOLER

FL7807

  • גופיית ריצה לנשים בצבע סגול

מידע כללי וטכנולוגיות

גופיית ריצה לנשים ממשפחת Response המתאימה לריצות אימון ובעלת טכנולוגיה לנידוף זיעה.