RSP ASTRO PT M

RSP ASTRO PT M

AA0638

  • RSP ASTRO PT M , AA0638

מידע כללי וטכנולוגיות

מכנס ריצה ארוך לגברים ממשפחת Response, המתאים לריצות אימון קלות, בעל טכנולוגיה לנידוף זיעה.

טכנולוגיות