RSP CROP TOP W

RSP CROP TOP W

AI8310

  • RSP CROP TOP W, AI8310

מידע כללי וטכנולוגיות

גופיית ריצה לנשים ממשפחת Response המתאימה לריצת אימון. הגופייה בעלת טכנולוגיה מוגברת לנידוף זיעה.

טכנולוגיות