supernova glide boost 8 gfx w

supernova glide boost 8 gfx w

AQ5058

  • supernova glide boost 8 gfx w, AQ5058
  • supernova glide boost 8 gfx w, AQ5059

מידע כללי וטכנולוגיות

כבר שנים שה-Supernove זוכה בפרס נעל השנה של עולם הריצה במגזיני הריצה הנחשבים ביותר, בזכות האמינות והאמידות שלהן. הנעל מצודיית בסולייה בטכנולוגיית ה-BOOST בעלת שכבה של גומי מסוג Continental לאחיזה מושלמת בקרקע למניעת החלקות.

טכנולוגיות