supernova sequence boost 8 w

supernova sequence boost 8 w

AF6464

  • supernova sequence boost 8 w, AF6464

מידע כללי וטכנולוגיות

כבר שנים שה-Supernove זוכה בפרס נעל השנה של עולם הריצה במגזיני הריצה הנחשבים ביותר, בזכות האמינות והאמידות שלהן. הנעל לרץ הזקוק לתמיכה בכף הרגל המצודיית בסולייה בטכנולוגיית ה-BOOST בעלת שכבה של גומי מסוג Continental לאחיזה מושלמת בקרקע למניעת החלקות.

טכנולוגיות