PureBoost DPR

‫העיר היא מגרש משחקים.
‬‫‫היא לא מחכה לאף-אחד.
‬‫‫צא לרחובות, זה הזמן לצבוע את העיר.
‬‫‫רוץ מתחת לפני השטח.
‬‫‫גלה את העיר כמו שהיא באמת.

כשהם מאטים -
אתה פותח מבערים
_

מבנה נעל רחב לשיפור יציבה בזמן תנועות חדות

הקצב של העיר מהיר.
הקצב שלך מטורף.
_

‫BOOST
טכנולוגיית השיכוך הטובה ביותר שלנו

תאמץ את האתגר
_

סוליה גמישה המבטיחה ריצה חלקה