מתודולוגיה לחישוב טביעת הרגל הפחמנית של מוצרי  adidas

(PRODUCT CARBON FOOTPRINT CALCULATION)

היקף ומטרה

מתודולוגיית  PCFC- חישוב טביעת הרגל הפחמנית של מוצרי ,adidas נשענת על גישת "מחזור החיים" שלפיה כל שלבי "החיים" של המוצר נכללים בחישוב: החל בשלב הפקת חומרי הגלם ועיבודם, עבור דרך ייצור המוצרים והרכיבים, התפירה וההרכבה, האריזה והשינוע ועד השימוש במוצר וסוף השימוש בו.


המתודולוגיה הזו עולה בקנה אחד עם דרישות התקן הבינלאומי
ISO 14067:2018, וככל שהדבר נדרש בהלבשה והנעלה, גם עם ה- PEFCR- תקנות אירופיות לקביעת טביעת הרגל הסביבתית של מוצרים לפי קטגוריה (בשלב זה בפיתוח1). הגישה המתודולוגית הזו נבחנה על ידי Quantis - חברת ייעוץ מובילה לענייני קיימות (ראו גילוי דעת בהמשך).


יחידה פונקציונלית

היחידה הפונקציונלית מתארת את הפונקציה שלשמה נוצר המוצר. בחישוב טביעת הרגל הפחמנית של adidas  היחידה הפונקציונלית היא "מוצר אחד".

שאלה מנחה

קטגוריה

תיאור

מה?

פונקציונליות

לספק מוצר הלבשה או הנעלה בהתאם לצרכיו הספציפיים של הלקוח (ספציפית לתת-קטגוריה).

כמה?

סדר גודל
(זוג אחד)

מוצר הלבשה אחד, זוג גרביים אחד או זוג נעליים אחד כמוגדר בעץ המוצר .(BOM)

באיזה אופן?

ביצועים

לבישה כשהמוצר במצב טוב ונעשה בו השימוש המתאים, כמוגדר לכל תת-קטגוריה.

לכמה זמן?            

תוחלת החיים

אורך חיי המוצר מוגדר באמצעות מספר מחזורי הטיפול בו על פי הPEFCR-, כמוגדר לכל תת-קטגוריה.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטבלה שלעיל מגדירה את כמות המוצר הנחוצה (משקל המוצר בגרמים) כדי למלא את הפונקציה המוגדרת, והיא נמדדת בכל מחזור החיים של מוצר ההלבשה או ההנעלה הנחקר. כל נתוני הקלט והפלט הכמותיים שנאספים מחושבים ביחס לטבלה זו.

טביעת הרגל הפחמנית של המוצר מחושבת לפי מידת
adidas טיפוסית כמתואר להלן:

הלבשה

הנעלה

נשים

מידה S

מידה 2/3 38 

גברים

מידה M

מידה 2/3 42

יוניסקס

מידה M

__

אם נאמר על המוצר: "מיוצר עם טביעת רגל פחמנית נמוכה יותר", משמעות הדבר היא שהמוצר עונה על הקריטריונים הבאים:

 יש לו טביעת רגל פחמנית נמוכה יותר ממוצר הבסיס. מוצר הבסיס הוא גרסה קודמת של אותו המוצר או מוצר המשמש לאותה מטרה.

כדי שהמוצר יזכה בתווית "מיוצר עם טביעת רגל פחמנית נמוכה יותר", על טביעת הרגל הפחמנית להצטמצם לפחות ב-10% ממחזור החיים של המוצר כולו.

תקן ISO 14067: 2018 קובע שאין להכליל את קיזוז הפחמן בחישוב מלא או חלקי של טביעת הרגל הפחמנית, ולכן קיזוז פחמן אינו נכלל בחישוב.


גבולות המערכת

גבולות המערכת של כל מוצר שאנחנו בודקים באמצעות ה PCFC-מוגדרים על ידי "שלבי החיים", כמפורט להלן:  

שלב

תיאור

חומרי הגלם

הפקת משאבים מתחדשים ושאינם מתחדשים, מיחזור חומרי פסולת.

ייצור החומרים 

ייצור חוטים, תפירת הבדים, צביעה, ייצור חלקי הנעלה תחתונים.

הרכבת המוצר

גזירה, תפירה, הדבקה. נתונים ראשיים המתקבלים מספקים משמשים לחישוב ההשפעות הקשורות להרכבת המוצר.       

אריזה

חומרי גלם ועיבוד. השלב כולל קופסאות נעליים, שקיות פלסטיק לאריזת פריטי ביגוד ומיני אריזות נוספות.

שינוע

שינוע ממפעלים למרכזי הפצה ועד ללקוח הקצה, כולל החזרות (15% החזרה בקירוב).

שימוש

הטיפול במוצר במהלך השימוש בו. בהלבשה הדבר כולל כביסה, ייבוש וגיהוץ. בהנעלה, בהתאם לPEFCR-, שימוש במכונת כביסה ובמייבש אינם נלקחים בחשבון.

סוף השימוש 

סילוק המוצרים שלנו בתום השימוש בהם ולאחר ש"עשו את שלהם", ביחס לממוצע סילוק הפסולת במדינות שבהן המכירות שלנו הן המשמעותיות ביותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מקורות הנתונים שלנו

עד כמה שניתן, נתונים ראשיים הייחודיים לאתר, נאספים לתהליכים נפרדים שבהם יש שליטה פיננסית או תפעולית, כולל - LCAs הערכות של מחזור החיים², מחומרים ומנתוני צריכת אנרגיה של שותפי הייצור.

המידע הראשי נאסף ישירות מהספקים שלנו. באמצעות עץ המוצר הספקים שלנו מספקים את כל המידע הרלוונטי על המוצר, כגון צריכת חומרים. מידע נוסף, כגון תהליכים והפסדים, נאסף בנפרד. אותו מידע נאסף על כל חומרי האריזה.

נתונים משניים משמשים לתהליכי רקע שבהם נתונים ראשיים אינם זמינים. בסיסי הנתונים של- GaBi תוכנה המאפשרת לפתח מוצרים המותאמים לסביבה, וזמינים באופן מסחרי, משמשים כמקור הראשון לנתונים משניים לצורך השלמת הנתונים הראשיים של adidas. אם לא ניתן להשיג נתונים ראשיים ומשניים המהווים את נתוני LCI - מצאי מחזור החיים3, דוחות ומחקרים הזמינים לציבור נחקרים ונבדקים כנגד הקריטריונים שלנו כדי להבטיח הלימה ואפשרות להשוואה בתוך התעשייה.

 

¹גרסה 1.2, 7 ביולי, 2021

 :Life Cycle Assessments - LCAs2 הקומפילציה וההערכה של נתוני הקלט, הפלט וההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של המוצר על פני מחזור חייו   (ISO 14040:2006)

Life Cycle Inventory analysis - LCI³: שלב בהערכת מחזור החיים הכולל את הקומפילציה והכימות של נתוני הקלט והפלט של המוצר על פני מחזור חייו (ISO 14040:2006)

Quantis - גילוי דעת

 adidas פיתחה את ה PCFC-לחישוב טביעת הרגל הפחמנית בהתאם לתקן הבינלאומי ISO 14067:2018  כדי לכמת את טביעת הרגל הפחמנית של מוצרי ההלבשה וההנעלה שלה באמצעות ניתוח מערכת מחזור החיים.

בסקירה ביקורתית זו, מסמך מתודולוגיית הPCFC- של adidas תואם לתקן ISO 14067 בכל הקשור לבחירת הנתונים, נוהלי החישוב ועקביות המתודולוגיה.

מתודולוגיית PCFC מאפשרת לבצע חישובים בעקביות ובזריזות. נתוני הרקע נאספו מבסיס הנתונים שלGaBi , התוכנה של חברת Sphera לביצוע הערכת מחזור החיים, פתרון מוביל לקיימות במוצרים, תוך שמירה על איכות וייצוג הנתונים. כלי ה PCFC-הוא יישום ראוי של המתודולוגיה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי באמצעות ניתוח המוצרים לדוגמה.

התוצאות התמציתיות של טביעת הרגל הפחמנית זמינות לצרכנים, כולל פירוט שלבי מחזור החיים וסיכום מתודולוגי, ומספקות רמת שקיפות הולמת.

בהתבסס על סקירת המתודולוגיה והביקורת על ניתוח המוצר, אנו לא מודעים לאף שינוי מהותי שיש לבצע בכלי הPCFC-, ואנו מאשרים כי השיטה, הנתונים והחישובים הם בהלימה לדרישות התקן הבינלאומי .ISO 14067