ביטול הזמנה

ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

לשם זיהוי העסקה, אנא ציין/ני בהודעת הביטול את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל , מספר הזמנה “AILXXXXXXXX”.


צרו קשר

ראשון – חמישי 8:00-16:00

073-7555321