EN
עגלת הקניות שלכם ריקה

טופס גילוי נאות

טופס גילוי נאות

תודה שבחרתם באדידס!

הפרטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך הגילוי (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן) בביצוע עסקת רכישה מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של אדידס.

1. על מנת להבטיח הנאה מלאה ממוצרי האיכות של אדידס ולאורך זמן, אנו ממליצים לקרא ולהקפיד על הוראות הטיפול במוצרים הצמודות/מצורפות לכל מוצר.

2. במידה והנכם מעוניינים בהחזרת מוצרים ו/או ביטול עסקה שלא מחמת פגם/אי התאמה, ניתן לעשות זאת בהתאם להוראות סעיף 14ג(ב)חוק הצרכן -תשמ"א, 1981, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר או מקבלת מסמך גילוי זה (באמצעות החשבונית), המאוחר מבינהם.

3. במידה ומדובר באדם בעל מוגבלות/עולה חדש/אזרח ותיק (כהגדרתם בחוק), זכות הביטול תוארך לארבעה חודשים ממועד כאמור לעיל (ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין החברה ללקוח לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית).

4. החברה תהא רשאית לדרוש הצגת תיעוד רשמי המאמת את היות הלקוח אזרח ותיק/עולה חדש/בעל מוגבלות).

5. ביטול מחמת פגם/אי התאמה- בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, החברה תשיב ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם, יבוטלו החיובים ויימסר ללקוח עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב. החברה לא תגבה כל תשלום מהלקוח בגין ביטול מחמת פגם/אי התאמה.

6. ביטול שלא מחמת פגם/אי התאמה- בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, החברה תשיב ללקוח את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם, יבוטלו החיובים ויימסר ללקוח עותק מההודעה בדבר ביטול החיוב. החברה לא תגבה כל תשלום מהלקוח בגין ביטול מחמת פגם/אי התאמה למעט זכות החברה לגבות דמי הביטול הקבועים בדין בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הטובין שרכש, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניה, ככל שהחברה תחליט לגבותם.

7. אין באמור לעיל ולהלן כדי לגרוע מזכות החברה לנכות מסכום ההחזר, כל סכום אותו היא זכאית לנכות לפי כל דין ו/או לתבוע את נזקיה מהלקוח בגין כל נזק ו/או הפחתת ערך שנגרמה למוצר בזמן החזקתו אצל הלקוח. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מהוראת כל דין.

8. בפנייתך יש לציין את שמך, מספר ת.ז. מספר טלפון נייד בו הנך זמין/נה וכן מספר העסקה/חשבונית קבלה, אשר יוכלו לסייע לנו באיתור פרטי העסקה. יש להשיב את המוצר בשלמותו, מבלי שנעשה בו כל שימוש, באריזתו המקורית כשתגיות המוצר צמודות לו כפי שנמסרו ללקוח (ולהעמידו לרשות החברה בנסיבות סעיף 3). שימוש מכל סוג ו/או אי קיום כללים אלה עשוי לגרוע מזכות הביטול, והכל בהתאם ובכפוף לדין.

9. יש לוודא כי ההחזרה מתבצעת באמצעות טופס ההחזרה באתר הכולל את סיבת ההחזרה/ביטול: 1. חרטה ברכישת המוצר; 2.פגם; 3. אי התאמה למוצר שהוצג ; 4. אחר:_________

אין בהוראות אלה כדי להתנות על הוראות חוק הגנת הצרכן והוראות החוק תגברנה בכל מקרה של מחלוקת או אי התאמה לאמור להלן.

מסירת הודעה על ביטול עסקה ניתן לבצע באחת מאמצעי הקשר הבאים:

  • - באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות של האתר בטלפון 03-6505321

  • - בהודעה בכתב בדואר רשום בכתובת אדידס ישראל בע"מ, המלאכה 8 חולון (יש לציין "עבור שירות הלקוחות אתר האינטרנט- ביטול עסקת מכר מרחוק)".

  • - ביטול מהיר טרם השלמת חיוב (בתוך 30 דקות מרכישה) באמצעות האתר.

הגדרות קובצי cookie

על ידי בחירת "אישור" שימוש בהודעת Cookies, הנך מאפשר/ת לאדידס שימוש Cookies, פיקסלים, תגיות וטכנולוגיות דומות. אנו משתמשים בטכנולוגיות אלה כדי לאסוף מידע על המכשירים והדפדפנים שלך וללמוד על הפעילות שלך על מנת להתאים אותנו לצרכים שלך כגון: הצגת מודעות בהתאמה אישית ושיפור האתר. אדידס עשויה לשתף נתונים אלה עם צדדים שלישיים - כולל שותפים לפרסום במדיה חברתית כמו גוגל, פייסבוק ואינסטגרם - למטרות שיווק. אנא עיינו בסעיף פרטיות (תחת Cookies ) על מנת ללמוד כיצד אנו משתמשים בנתונים שלך לצרכים אלה (כגון אבטחה, תכונות נוספות עגלת קניות וכניסה לאתר), בלחיצה על אישור הנך מאשר כי קראת את הודעת הפרטיות והינך מאשר.

עוד מדיניות פרטיות .