מידע כללי

כללי השתתפות במכירת ההשקה YEEZY BOOST 380 MIST
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. המכירה הינה בכפוף לתנאים שלהלן, למלאי הקיים ולהיצע המידות אשר יוצע בהשקה. 125 יח' במלאי להשקה זו בטווח מידות מלא ממידה 36 ושני שליש ועד מידה 48.
 2. אופן המכירה בהשקה-
  a. במהלך יום ה', 26.3.2020, אדידס ישראל תפרסם פוסט השקה בעמוד האינסטגרם www.instagram.com/adidasisrael אשר יציין את פתיחת המכירה, זמניה ועיקר תנאיה. כלל התנאים שלהלן יחולו על המכירה.
  b. מרגע פתיחת ההשקה יוכל כל משתתף להשאיר תגובה לפוסט ההשקה בלבד עם שמו, שם משפחתו ומידת הנעליים המבוקשת (UK). ("בקשת רכישה"). כל פניה אחרת שאינה תגובה לפוסט ההשקה, לא תשתתף בפעילות (לרבות הודעות פרטיות, תגובות לפוסטים אחרים וכיוב').
  האפשרות לרכישת מוצרי ההשקה הינה בהתאם לסדר וזמני העלאת בקשת הרכישה של המשתמשים ולמידות הזמינות בכל נקודת זמן. הראשון בזמן קודם לשני בזמן וכן הלאה. משתמש אשר קדם בזמן למשתמש אחר אך מידת המוצר אינה זמינה באותה נקודת זמן, לא יוכל לרכוש
  את המוצר בהיעדר מידה מתאימה וייגרע מהרשימה. לנוחיותכם מקרא מידות בסוף התקנון.
  c. יש להגיב פעם אחת בלבד. במידה ומשתתף הגיב יותר מפעם אחת, אנו נתחשב בתגובה הראשונה בלבד.
  d. לאחר סגירת ההשקה, החברה תפנה באופן פרטני לכל משתמש שעל פי כללי המכירה רשאי לרכוש את המוצר לתיאום פרטי משלוח, ביצוע חיוב ומסירת מידע.
  e. משתמש אשר לא ניתן היה להשיגו במהלך 24 השעות הראשונות שלאחר ההשקה, עשוי להיגרע מרשימת הרוכשים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מוצע לבדוק את תיבת ההודעות (לרבות הודעות מוסתרות) על מנת להימנע מאובדן הודעת ההשקה/אפשרות הרכישה.
 3. החיוב יעשה באופן טלפוני בעסקת מכר טלפונית. לשם השלמת המכירה, המשתתפים שבקשת רכישתם אושרה יתבקשו למסור את הפרטים הדרושים לצורך השלמת המכירה, כולל פרטי אשראי, כתובת למשלוח ומספר טלפון להתקשרות. אי מסירת הפרטים המלאים תהווה ויתור על
  בקשת הרכישה. למען הסר ספק, התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
 4. המכירה הינה מכירת השקה והינה סופית. המכירה מוגבלת ליח' אחת ללקוח. לא ניתן לבצע החלפה למידת מוצרי ההשקה בשים לב למידה המוגבלת מאוד של פריטים המוצעת במכירה.
 5. מוצרי ההשקה יישלחו לכל משתתף שעמד בכללי ההשתתפות לעיל, לאחר ביצוע המכירה והחיוב. זמני השילוח המתוכננים בין 24 שעות ל-7 ימי עסקים, בהתאם למגבלות השילוח. שימת לב - בשל המצב המיוחד ומשבר הקורונה עשוי להיות עיכוב בשילוח מעבר לזמנים לעיל וזמנים אלה
  הינם זמנים מתוכננים.
 6. כוח עליון - בשל המצב המיוחד בישראל עשוי להתקיים עיכוב בביצוע ההשקה ואף ביטול של ההשקה בכללה. במקרה כאמור, ככל שיתרחש, תבוטל ההשקה ו/או תידחה, בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה טענה לכל משתתף בהקשר זה.
 7. תנאי השתתפות אלה הינם מחייבים את כלל המשתתפים ותנאי סף להשתתפות. אם תנאי מתנאים אלה אינו מקובל על מי מהמשתתפים בהשקה, אין לקחת חלק בהשקה.

מידות נעליים זמינות בהשקה:
מידה 36 ושני שליש [יש לציין 4UK במעמד התגובה]
מידה 37 ושליש [יש לציין 4.5UK במעמד התגובה]
מידה 38 [יש לציין 5UK]
מידה 38 ושני שליש [5.5UK]
מידה 39 ושליש [6UK]
מידה 40 [6.5UK]
מידה 40 ושני שליש [7UK]
מידה 41 ושליש [7.5UK]
מידה 42 [8UK]
מידה 42 ושני שליש [8.5UK]
מידה 43 ושליש [9UK]
מידה 44 [9.5UK]
מידה 44 ושני שליש [10UK]
מידה 45 ושליש [10.5UK]
מידה 46 [11UK]
מידה 46 ושני שליש [11.5UK]
מידה 47 ושליש [12UK]
מידה 48 [12.5UK]

--

לקוחות יקרים, לאור ההתפתחויות האחרונות ובשלב זה, חנויות אדידס ייפתחו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
רשימת החנויות הפתוחות מתעדכנת מידי יום והנכם מוזמנים להתעדכן ברשימה מטה.

נכון ליום ג', 31.3.2020, כל חנויות רשת אדידס סגורות.

עדכונים אודות פתיחת חנויות יעודכנו באתר זה מדי יום.
לשירותכם, צוות אדידס

--

תקנון ופרטים אודות מבצע Buy It, Try It [מרץ-אפריל 2020]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 1. התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע "BUY IT, TRY IT" ("המבצע") שמקיימת חברת אדידס ישראל בע"מ, בעלת הרשיון הבלעדי במדינת ישראל ליבוא, שיווק והפצה של מוצרים שונים הנושאים את שם המותג adidas ("החברה") מאת אדידס העולמית.
 2. במסגרת הטבה ובתקופת ההטבה שלהלן בלבד, לקוח אשר רכש נעלי ריצה שבמבצע כהגדרתם להלן מקטגוריית ה- Running באחת מהחנויות המשתתפות ואשר ממלא אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים להלן במצטבר ("המשתתף") יהא רשאי ליהנות מההטבה.
 3. קבלת ההטבה כפופה לכך שהלקוח:
  3.1. רכש נעלי ריצה מקטגוריית ה- Running אשר מספר המק"ט שלהן מפורט בנספח א' להלן ("נעלי הריצה במבצע").
  3.2. הרכישה נעשתה בחנויות רשת adidas בישראל המשתתפות במבצע אשר מופעלות על-ידי החברה (למעט חנויות Outlet, חנויות זכיינים וחנויות אופנה Originals). רשימת החנויות המשתתפות מצורפת לתקנון זה כחלק בלתי נפרד ממנו.
  החברה עשויה, אך לא חייבת, לסמן את המק"טים המשתתפים (המוצרים) בסימון מתאים בחנות. ניתן לפנות לעובדי החנות לבירור האם מוצר מסוים נכלל ברשימת המק"טים לעיל.
  3.3. רכישת נעלי הריצה במבצע בוצעה בתקופה החלה מיום 03.03.2020 ועד ליום 03.04.2020 בלבד ("תקופת המבצע"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע, לקצרה ו/או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר האינטרנט www.adidas.co.il (תחת לשונית "מידע והודעות").
  3.4. במעמד הרכישה יקבל המשתתף, אשר עומד בתנאי סעיף 3 זה לעיל, חשבונית קנייה עליה יצוין מועד הרכישה ("חשבונית הקנייה המשתתפת"). המועד האחרון למימוש ההטבה יחול בתום 30 ימים קאלנדריים ממועד הרכישה המודפס על החשבונית (יום הרכישה נכלל במניין הימים) ("תקופת הניסיון") ובכפוף להצגת חשבונית הרכישה;. חשבונית קניה בגין רכישה שבוטלה, הוכחשה, לא כובדה בבנק/חברת האשראי מכל סיבה, תביא לפקיעת ההטבה מיידיתומעיקרה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לפי דין ו/או תקנון זה.
 4. הטבת המבצע- משתתף אשר רכש נעלי הריצה שבמבצע באחת מהחנויות המשתתפות (הממוקמות בארץ בלבד), ואשר ממלא אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים בסעיף 3 לעיל ("ההטבה"):
  4.1. רשאי לנסות את נעלי ריצה במבצע למשך תקופה בת שלושים (30) ימים ממועד רכישת נעלי ריצה במבצע בהתאם למועד המופיע על חשבונית הקנייה ועד תום תקופת הניסיו כהגדרתה לעיל;
  4.2. רשאי להחזיר את נעלי הריצה במבצע לאחת החנויות המשתתפות, עד לתום תקופת הניסיון בלבד וכנגד הצגת חשבונית הקנייה המשתתפת המקורית. יודגש כי החזרת נעלי הריצה במבצע כפופה לעמידתו של המשתתף בתנאים המפורטים לעיל ולהלן ולהצגת חשבונית הקנייה המשתתפת המקורית במעמד ההחזרה;
  4.3. מימוש ההטבה כפוף לכך שנעלי הריצה שבמבצע יוחזרו (במצטבר) כזוג נעליים, שלא נגרם להם נזק בלתי סביר (קרע או נזק בלתי סביר בגפה, פגיעה/תלישת הסוליה או חלק ממנה) ושנעשה בהם שימוש סביר למטרה לשמה נועדה בלבד- ריצה, הליכה ואימון. (תנאים מצטברים).
  4.4. כנגד החזרת נעלי הריצה במבצע (בכפוף לתנאים המפורטם לעיל) יקבל המשתתף החזר כספי בהתאם לאמצעי התשלום באמצעותו רכש את נעלי הריצה במבצע ("ההחזר הכספי").
  4.5. על אף האמור מובהר כי משתתף אשר ביצע את רכישת נעלי הריצה שבמבצע באמצעות כרטיסי מתנה/תווי קניה יקבל זיכוי בגובה התשלום ששילם בפועל על פי חשבונית הקניה.
  4.6. על אף האמור מובהר כי לגבי משתתף אשר שילם במזומן, במידה שבמועד מימוש ההטבה, על-ידי משתתף אשר עשה שימוש באמצעי תשלום מסוג מזומן, לא תהא בקופת החנות המשתתפת כמות מספיקה של מזומנים, תהא החברה רשאית להחזיר למשתתף את כספו באמצעות המחאת מזומן בתוך 7 ימי עסקים ממועד מימוש ההטבה על-ידי המשתתף בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ומבלי לגרוע מהן. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל אחד מהמשתתפים יהא רשאי, בהתאם לבקשתו וללא תלות באמצעי התשלום בו עשה שימוש, לקבל זיכוי למימוש בחנויות המשתתפות במקום ההחזר הכספי.
  4.7. על אף האמור מובהר כי ביטול עסקה ששולמה בהמחאה ייעשה דרך משרדי הנהלת החברה וההחזר הכספי יבוצע עד 5 ימי עסקים ממועד פירעון ההמחאה. המחאות דחויות תוחזרנה ללקוח עד 14 ימי עסקים ממועד בקשת ביטול העסקה.
 5. משתתף יהא רשאי לקבל את ההטבה בתקופת הניסיון בלבד בכפוף לבקשתו להשתתף בה. משתתף אשר לא ביקש לממש את ההטבה במהלך תקופת הניסיון (מכל סיבה שהיא) לא יהא רשאי לממש את ההטבה במועד מאוחר יותר וייחשב כמי שוויתר על ההטבה. תוקף ההטבה יפקע בתום תקופת הניסיון.
 6. משתתף יהא רשאי לממש את ההטבה בחנות בה נרכשו נעלי הריצה במבצע בלבד. במידה שנעלי הריצה במבצע נרכשו באחת מחנויות רשת אדידס בהתאם לרשימת החנויות המצורפת.
 7. מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכות החברה כאמור.
 8. המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע, מסכים, מאשר ומצהיר, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא, מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי התקנון חל עליו ומחייב אותו לכל דבר ועניין בקשר עם המבצע.
 9. בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר בכל פרסום או מתן מידע אחר למשתתף, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם אחר, יגבר הקבוע בתקנון זה. אין לראות באי אכיפתה של החברה את הוראות התקנון ו/או חלקן כויתור על כל זכות שהיא הנתונה לחברה בהתאם לתקנון ו/או כשינויו של התקנון כתוצאה מאי אכיפתו. בכל מקום בכללים אלו בו נעשה שימוש בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע.
 10. בכל מקרה של חשד לשימוש לרעה בהטבה, השתתפות שלא על פי כללי הפעילות וכדומה, חשש לזיוף או מרמה תהא החברה רשאית להורות על ביטול ההטבה והחלטתה תהא סופית ומחייבת.
 11. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 12. תקנון הפעילות כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק. ההשתתפות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ואקט 3 בע"מ.
 13. בכל מחלוקת שעניינה תנאי ההשתתפות, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. אין בהוראה זו כדי לגרוע מכל הוראת דין נוגדת, ככל שקיימת.

עצם השתתפות בפעילות זו תחשב כהסכמה מצד כל משתתף לכל תנאי הפעילות. משתתף שאינו מקבל איזה מתנאי תקנון זה נדרש שלא להשתתף.
אנו מאחלים לכם פעילות מהנה!
אדידס ישראל

רשימת המק"טים המשתתפים
EG2354, EG0695, EG0715, EG0714, EE4005, EF1043, EG0692, EG0755, EG0978, EG1341, EG1369, EG2360, EG2363, FU9465, EE4036, EE4180, EE4185, EE4337, EE4340, EE4393, EE4581, EF0323, EF0324, EF0709, EF0815, EF0886, EG0240, EG0427, EG0429, EG0691, EG0693, EG0694, EG0698, EG0701, EG0706, EG0707, EG0708, EG0716, EG0718, EG0719, EG0721, EG0724, EG0726, EG0727, EG0746, EG0746, EG0747, EG0748, EG0750, EG0754, EG0756, EG0761, EG0762, EG0768, EG0770, EG0773, EG0915, EG0960, EG0980, EG1009, EG1010, EG1011, EG1029, EG1096, EG1144, EG1175, EG1177, EG1188, EG1266, EG1294, EG1343, EG2045, EG2052, EG7892, EH0432, EH1209, EH2606, EH2607, EH3135, EH3260, FU6616, FU6621, FV4389, FV4394, FW4310, FW4313, FW4314, FW4321, FW4322, FW4324, FW4523, FW4535, EG0419, FV8451

רשימת החנויות המשתתפות (חנויות הספורט בלבד, ולא כולל חנויות אאוטלט, זכיינים, ילדים ואוריג'ינלס)
חולון, גרנד קניון חיפה, אילון ר"ג, עזריאלי ת"א, סטאר אשדוד, לב המפרץ חיפה, איירפורט סיטי, קריון, ראשל"צ קניון הזהב, רחובות, גרנד קניון ב"ש, שער הצפון קרית-אתא, ביג פאשן אשדוד, עזריאלי רמלה, עפולה, חדרה, עין-שמר, עזריאלי ראשונים, עזריאלי מלחה י-ם, ביג ב"ש, טבריה\ מתחם ג'י כפ"ס, דיזנגוף סנטר, ראש-פונה, ביג פאשן נצרת, פתח-תקווה, רננים, נמל ת"א, עופר רמת-אביב, ביג כרמיאל, עיר-ימים נתניה, ביג קרית-גת, עזריאלי חיפה, ביג אילת, טיילת נפטון אילת, מודיעין, ממילא י-ם, סכנין, ירכא, שפרעם, ראוואבי

--

לקוחות יקרים

בימים האחרונים נפוצו שמועות בדבר חלוקת הטבות וכרטיסי מתנה המובטחים לעוקבים בעמודי אינסטגרם מזוייפים שהוקמו תחת שמות רשתות בינלאומית שונות וביניהן אדידס. עמודים אלה אינם עמודים רשמיים של רשת אדידס, הם מופעלים על ידי גורמים לא ידועים ולאדידס אין כל קשר לתוכנם ולהפעלתם.
אנו ממליצים לחסום עמודים אלה על מנת להמנע מקבלת/הפצת מידע מטעה. אנו כמובן עומדים לרשותכם בעמודי אדידס הרשמיים ברשתות החברתיות:
www.instagram.com/adidasisrael
www.facebook.com/adidasisrael

--

אדידס ישראל בע"מ ח.פ. 51-340424-4 מרחוב המכתש 6 חולון, הינה היבואן והמשווק הבלעדי של מוצרי המותג adidas בישראל בהתאם לרישיון בלעדי מטעם חברת אדידס העולמית (adidas AG)

--