תנאים והתניות   adiClub

ברוכים הבאים ל- adiClub (ה“מועדון”). המועדון כולל תוכנית חברות ומנוי לאפליקציית הריצה של adidas כמפורט בהמשך.להלן. המועדון מאורגן על ידי adidas Israel LTD עם מספר חברה שכתובתו הרשומה היא [המלאכה 8, חולון ומספר העוסק הוא [51-340424-4 (להלן: “adidas,” “אנחנו,” או “איתנו”). כשאנו מתייחסים ל"אתה" או "שלך" אנו מתכוונים אליך, האדם הקורא את התנאים וההתניות האלו ("התנאים"). התנאים האלו הם הקובעים בנוגע להשתתפותך במועדון ובעצם ההשתתפות במועדון אתה מסכים לקיים את התנאים האלה. ההצטרפות למועדון משמעה שאתה גם מסכים להיות כפוף לתנאים ולהתניות שלנו בהתייחס ל ,eCom- קישור נגיש https://www.adidas.co.il/he/terms.html  ("תנאים והתניות של eCom" ).

יש לקרוא את התנאים האלו בעיון.

1.זכאות

כדי להשתתף במועדון, עליך להיות בן 18 ומעלה ותושב ישראל. על ידי הרשמה והשתתפות במועדון, אתה מאשר שאתה עומד בדרישות הזכאות האלה.

סיכום ברמה גבוהה של אופן ההצטרפות למועדון, אופן צבירת נקודות, ההטבות הזמינות ואופן המימוש שלהן, ניתן למצוא בכתובת[https://www.adidas.co.il/he/adiclub]  . ניתן גם לעיין בסעיף השאלות הנפוצות על המועדון על ידי לחיצה על [ https://www.adidas.co.il/he/help-page.html] לפרטים נוספים, המשך לקרוא להלן.

2.הצטרפות למועדון

אם אתה עומד בקריטריוני הזכאות הנ"ל, תוכל להצטרף למועדון על ידי מילוי טופס הרשמה ב-[https://www.adidas.co.il/he]באפליקציות של adidas לטלפונים ניידים או בחנויות המשתתפות של אדידס. אין צורך ברכישה של מוצרים כלשהם כדי להצטרף למועדון. כל אדם יכול לפתוח חשבון אחד בלבד. אם אתה מצטרף למועדון, אתה מסכים למסור מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא על עצמך כפי שנדרשת בטופס ההרשמה.

3.צבירת נקודות ומימושן

  1. השימוש במועדון, צבירה ומימוש הנקודות וקבלת ההטבות, ככל שיהיו, מותנה בהזדהות הלקוח כחבר מועדון הלקוחות, וזיהוי חבר המועדון על ידי החברה, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
  2. השימוש במועדון הינו בערוצים המשתתפים בלבד, המצוינים בנספח 1.

  1. עליך לספק את פרטי זיהוי חברותך בadidas- (כתובת דוא"ל או מזהה חברות), או להיות מחובר לחשבון  adidas  באתר או באפליקציה כדי לקבל את הנקודות המתאימות לרכישות או לאינטראקציות שלך. אם אינך יכול לקבל נקודות מתאימות מכיוון שאינך מחובר או שפרטי הזיהוי שלך אינם מתקבלים כהוכחה, ניתן ליצור קשר עם צוות שירות הלקוחות של  adidas    https://www.adidas.co.il/he/contactus עם ההוכחה הנדרשת למימוש הנקודות עבור הרכישות או האינטראקציות שלך.
  2. בעלי חשבונות קיימים ב- adidas יכולים להתחיל לצבור נקודות מהיום שבו הם הועברו למועדון, כאשר עסקאות או אינטראקציות קודמות לא יזכו אותם בנקודות. חברים חדשים יתחילו לצבור נקודות מהתאריך בו הם נרשמים למועדון, כאשר עסקאות או אינטראקציות קודמות לא יזכו אותם בנקודות. כשתספק את כתובת הדוא"ל שלך (לצורך יצירת קשר בנוגע לחברות במועדון) בחנויות שלנו בעת קנייה ותצטרף למועדון, אנו נעניק לך את הנקודות עבור קנייה זו. תאריכי תחילת החברות במועדון עשויים להיות שונים מחבר לחבר בהתאם לסוג החשבון שלהם.
  3. בכפוף לאמור בתקנון זה, כחבר במועדון תצבור נקודות בגין רכישות שאתה מבצע בערוצים הבאים : 1. באתר האינטרנט הרשמי שלנו [https://www.adidas.co.il/he] ("אתר האינטרנט"), 2. גרסת  של האפליקציות הרשמיות שלנו למכשירים ניידים adidas App או Confirmed App (יחד, "האפליקציות") 3.  בהגעה לחנויות הקמעונאיות של adidas בישראל אשר משתתפות במועדון, כפי שמפורט בנספח 1' לתנאים אלו ("החנויות") (יחד: "הערוצים המתאימים").
  4. רשימת החנויות שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש במועדון תיערך בידי החברה ותעודכן, מעת לעת, על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות על פי ההחלטה הבלעדית של החברה, בכפוף לתקנון זה. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לעשות שימוש במועדון, בהטבות, לצבור נקודות או לממשן בחנויות.

  1. רכישות בחנויות שאינן חלק מהערוצים המתאימים לא יזכו את חבר המועדון בצבירת נקודות גם אם תרכוש מוצרים של adidas  .

  1. צבירת הנקודות היא בכפולות של 10 נקודות. כל שקל אחד (1) יזכה בצבירה של עשר (10) נקודות. לדוגמא, רכישת מוצר בסך של 30 שקלים, תזכה את חבר המועדון בצבירה של 300 נקודות.

 

   1. בונוס הצטרפות: לאחר שתירשם בהצלחה כחבר במועדון, אנו נזכה אוטומטית את החשבון שלך ב-200 נקודות כדי להודות לך על הצטרפותך למועדון.
   2. בונוס פרופיל: אם תעדכן את כל השדות בפרופיל האישי שלך באפליקציה או באתר האינטרנט, תקבל כ-200 נקודות נוספות. ניתן לזכות בבונוס הפרופיל פעם אחת בלבד. השינויים הבאים שיוזנו בפרופיל שלך לא יזכו אותך בנקודות, אלא אם כן הדבר צוין במפורש על ידינו באותה עת.
   3. מעת לעת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו רשאים לשנות, להפסיק, או להוסיף אינטראקציות שבהן ניתן לצבור נקודות ולשנות את מספר הנקודות שנצברו, עם או ללא הודעה מראש.
  1. הנקודות אותן צובר חבר המועדון הינן נקודות אישיות, ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת הנקודות תתבצע בחשבון אחד של חבר המועדון.
  2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את שיעור הנקודות הנצבר בכל רכישה ו/או אינטראקציות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, והכל בכפוף לכל דין.
  3. הרכישות במסגרתן ניתן לצבור נקודות כוללות רכישות של מוצרים במחיר רגיל ובמבצע/הנחה. לגבי מוצרים במבצע/הנחות - המחיר הקובע לעניין צבירת הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע.
  4. במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות לא תתבצע צבירה של נקודות.
  5. לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
  6. במסגרת טעינה של כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה חבר המועדון מהטבות המועדון, לרבות צבירה נקודות, מימוש וכיוצ"ב.
  7. ביטול עסקה שנעשתה באמצעות מימוש נקודות תהא בהתאם למדיניות החזרת מוצרים כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010.
  8. במידה ותזוכה בגין השבת הפריטים שרכשתם, יקוזזו/ינוכו הנקודות שנצברו על ידך באותה הרכישה מסך הנקודות שלך. במקרה בו ניתן לך זיכוי בגין החזרת הפריטים, עם מימוש הזיכוי על ידי חבר המועדון, יושבו לך נקודות הזכות בהתאם.
  9. אתה תהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביך במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הנקודות  שצברת, באמצעות פניה אל שירות הלקוחות במייל: SERVICE-HE@IL.ONLINESHOP.ADIDAS.COM . מובהר כי עדכון מספר הנקודות איננו נעשה באופן מידי. למען הסר כל ספק מספר הנקודות המופיעות באתר מהווה הערכה בלבד ואיננו מחייב את המועדון וכי מספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה שמופיע ברישומי החברה.
  10. הרישום הנמצא בידי החברה הוא זה אשר יקבע את סכום הנקודות שצבר כל חבר מועדון. רישומי המועדון באשר למספר הנקודות שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי החברה פטורה מאחריות כלפי חבר המועדון במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת.
  11. במקרה של צבירת נקודות במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה החברה רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות האמורות.

אופן מימוש הנקודות

  1. ניתן יהיה לממש את הנקודות באמצעות המרתן לשוברי הנחה, כמפורט בתקנון זה. תהליך המרת הנקודות יתאפשר באתר ובאפליקציית אדידס בלבד. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה להמיר את הנקודות בחנויות.
  2. את הנקודות ניתן יהיה להמיר לשוברי הנחה כמפורט מטה (למשל, שובר להנחה של 20%), שוברי ההנחה יקנו הנחה ברכישת מוצרים מסוימים בערוצים הנבחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "שובר הנחה"). ניתן להמיר את הנקודות לשוברי ההנחה הבאים:

הנחה נקודות
15% 3600
20% 7500
25% 18000
30% 24000

                                לדוגמא: 3,600 נקודות שנצברו לחבר המועדון, יקנו הנחה בגובה של 15% ברכישת מוצרים מסוימים של החברה.

  1. יובהר כי לא כל המוצרים ניתנים למימוש באמצעות שימוש בשוברי ההנחה. החברה תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לרכוש ולממש באמצעות שימוש בשוברים. החרגות מסוימות עשויות לחול, וכל התנאים וההגבלות הנוספים יוצגו לכם בעת ביצוע הרכישה.
  2. לא ניתן לבטל את פעולת המרת הנקודות לאחר ביצוע ההמרה, ולא ניתן לקבל את הנקודות בחזרה לחשבון ו/או לבטל את השובר.
  3. לא תינתן הנחה העולה על 1,000 ש"ח בעסקה, ולא ניתן לרכוש מעל 3 יחידות מאותו מוצר בעסקה.
  4. תוקף שוברי הנחה יהיה ל- 60 יום מיום ביצוע המרת הנקודות. למען הסר ספק, לא ניתן יהיה לממש את השובר בחלוף 60 ימים מיום ביצוע ההמרה.
  5. ניתן להשתמש בשובר אחד בלבד בכל עת בעת ביצוע רכישה (כלומר הנחה אחת בעת ביצוע רכישה), ולא ניתן לשלב את השובר עם שוברים או קודי הנחה אחרים.
  6. שוברי ההנחה ניתנים למימוש רק על מוצרים במחיר מלא. אין כפל מבצעים, לא ניתן להשתמש בשוברים על מבצעים ו/או על מוצרי אאוטלט, לרבות בחנויות אאוטלט. שוברים מכל סוג אינם תקפים על מוצרי הייפ, שיתופי פעולה ומוצרים אשר החברה תחליט על החרגתם מעת לעת.
  7. שובר ההנחה יחול רק על מחיר המוצר ולא יחול על עלויות משלוח כלשהן. חבר המועדון יידרש לשלם מחיר מלא על משלוח.
  8. ניתן להמיר נקודות ולקבל שובר הנחה אחת ל-30 ימים. כלומר, במידה והמרת נקודות לשובר, הפעם הבאה שתוכל לעשות זאת היא אחרי 30 ימים.  
  9. הקופון הינו למימוש חד פעמי ולא יוחזר בחזרה לחשבון במידה והוחזרו מוצרים.
  10. לא ניתן להחליף, להעביר או לפדות שובר במזומן או בנקודות. ניתן להשתמש בשובר רק לשימוש אישי ולא מסחרי וחל איסור על מכירת שוברים. אין להשתמש בשוברים עבור מכירות או בפעילויות קידום מכירות, כולל כמתנות או פרסים בתחרויות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל שובר אשר נחשד כי הוא נמכר מחדש או הושג לצורכי מכירות או פעילות קידום מכירות לא מורשות.

מייל שירות לקוחות אדידס ישראל בע"מ: service-he@il.onlineshop.adidas.com

4. תוקף הנקודות

נקודות המועדון יישארו בתוקף למשך 12 חודשים. תקופה זו תסתיים תמיד בסוף החודש. אם צברת נקודות ב-9 ביוני 2023, תוקפן יפוג ב-30 ביוני 2024, אלא אם כן adidas תציין אחרת באופן מפורש. לא ניתן להעביר נקודות בין חברים. לנקודות אין ערך כספי ולא ניתן להחליפן תמורת כסף מזומן.

5. רמות המועדון

המועדון כולל ארבע רמות נפרדות. ניתן לעלות בין הרמות השונות על ידי צבירת נקודות.

רמה 1 היא רמת הכניסה עבור חברים עם 0-4,999 נקודות. צריך רק להירשם למועדון כדי להיות חלק מהרמה הזו ואין צורך ברכישה של מוצרים כלשהם .

רמה 2 מיועדת לחברים עם 5,000-19,999 נקודות.

רמה 3 מיועדת לחברים עם 20,000-49,999 נקודות.

רמה 4 מיועדת לחברים עם 50,000 נקודות או יותר.

ניתן לעלות לרמות גבוהות יותר על ידי צבירת מספר הנקודות שצוין למעלה תוך 12 חודשים מסוף חודש ההרשמה או מהכניסה לרמה הנוכחית ("שנת החברות במועדון"). ברמות גבוהות יותר, ניתן לקבל הטבות גדולות אף יותר. אם הושגו שדרוגים ברמות על ידי השגת נקודות באמצעות רכישות של המוצרים שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעכב את השדרוג הזה לתקופה השווה לתקופת ההחזרה הרלוונטית עבור המוצר(ים) שנרכשו.

עליך לעמוד בדרישות הזכאות מחדש בסוף שנת החברות שלך כדי להישאר ברמה הנוכחית שלך. אם לא, אתה תרד חזרה לרמה שלהלן. החזרת מוצרים יכולה לגרום לך לרדת במספר רמות. לדוגמה, אם תחזיר הזמנה או מוצר, הנקודות שצברת יופחתו, מה שעלול לגרום לך לירידה במספר הנקודות הזה.

6. הורדה ברמה

אם אתה נמצא ברמה 2, 3, או 4 ולא צברת מספיק נקודות במהלך תקופת הזכאות מחדש הנוכחית, תרד לרמה נמוכה יותר, ללא קשר למספר הנקודות שצברת עד לתאריך זה.

תקופת הזכאות מחדש מתחילה בתאריך בו הגעת לרמה חדשה ומסתיימת 12 חודשים מאוחר יותר, תמיד בסוף החודש. מספר הנקודות שעליך להשיג כדי להיות זכאי מחדש לרמה הנוכחית שלך שווה למאזן הנקודות המינימלי הדרוש כדי להיכנס לרמה זו.

נקודות שהושגו לאחר הכניסה שלך לרמה האחרונה ייחשבו כנקודות לזכאות מחדש. תקופת הזכאות מחדש תתחיל בדיוק בתאריך של השדרוג לרמה זו ותסתיים 12 חודשים לאחר מכן בסוף החודש. לאחר שדרוג ברמה, נקודות הזכאות מחדש יוגדרו כ-0.

אם לא תצבור מספיק נקודות לרמה שלך במהלך תקופת הזכאות מחדש, תרד לרמה נמוכה יותר. השינמוך יתבצע לאחר היום האחרון של תקופת הזכאות מחדש, שהיא תמיד בסוף החודש.

אם תעבור שינמוך ברמה שלך, תקופת הזכאות מחדש תתחיל בדיוק בתאריך של השינמוך לרמה זו ותסתיים 12 חודשים לאחר מכן בסוף החודש, אלא אם כן תעבור שדרוג במהלך התקופה הזאת. לאחר שינמוך ברמה, נקודות הזכאות מחדש יוגדרו ל-0. אם חבר לא צובר מספיק נקודות לרמה שלו בתקופת הזכאות מחדש, הוא יעבור שינמוך ברמה. השינמוך יתבצע לאחר היום האחרון של תקופת הזכאות מחדש, שהיא תמיד בסוף החודש.

7. הטבות

כניסה והתקדמות בכל אחת מהרמות שהוזכרו לעיל יפתחו סט של הטבות חדשות עבור חברים כפי שמפורט כאן [https://www.adidas.co.il/he/adiclub].

תהיה לך גישה להטבות ברמה הנוכחית שלך וברמות שמתחתיה. לדוגמה, חבר ברמה 3 יקבל גישה להטבות מרמה 3 וכן מרמה 2 lורמה 1 (מלבד שוברי הנחה בכניסה לרמות נמוכות יותר).

הטבות מסוימות יהיו מותנות בהסכמתך לקבל תנאים והתניות נפרדים החלים על אותה הטבה ואשר יהיו זמינים עבורך בעת מימוש ההטבה. בנוסף, התנאים וההתניות הבאים חלים על ההטבות הספציפיות הבאות:

 • שוברי הנחה: אלו הם שוברי הנחה לשימוש חד פעמי שהופכים זמינים לשימוש בעת הכניסה לרמה חדשה. תוקף השוברים האלו יהיה מוגבל בזמן וערכי הנחה מרביים שפרטיהם יימסרו לך בעת קבלת שוברי ההנחה. יתכן שהם לא יחולו על מוצרים מסוימים כגון מוצרי הייפ, שיתופי פעולה ומוצרים נוספים. לא ניתן לשלב שוברי הנחה אלה עם הנחות או מבצעים אחרים. בעת החזרת מוצרים לא תיהיה אפשרות לקבל את הנקודות שמומשו בחזרה.
 • גישה מוקדמת להשקת מוצרים: אתה תקבל גישה מוקדמת להשקות מסוימות של מוצרי adidas אלו לא יכללו השקות של מוצרי Hype והן כפופות לזמינות המלאי שהוקצה מראש לחברים.
 • מינוי חינם לאפליקצית adidas running זמין החל מההצטרפות למועדון ובכפוף לקבלת תנאי השימוש הרלוונטיים.
 • מינוי פרמיום לאפליקציית adidas running  אתה תקבל מינוי  Premiumעבור התקופה המצוינת עבור הרמה שלך, בכפוף לקבלת תנאי החברות הרלוונטיים לפרימיום. למען הסר ספק, ניתן לבטל את המינוי אם תעבור שינמוך ברמה בעקבות החזרת הזמנה.
 • כניסה ל: Hype - אתה תקבל עדיפות בגישה להשקות של מוצרי Hype עם זאת, ההשתתפות אינה מבטיחה כי תקבל מוצר של.Hype- הטבה זו תלויה בזמינות ההשקות של מוצרי . Hype
 • גישה מוקדמת למבצעים: אתה רשאי לקבל גישה מוקדמת למבצעים מסוימים שנערוך. משך הזמן של הגישה המוקדמת עשוי להשתנות ממבצע למבצע והוא עשוי להיות תלוי גם ברמה שבה אתה נמצא בזמן המבצע. התנאים וההתניות הסטנדרטיים שלנו בענייני מבצעים יחולו גם הם.

הטבות ספציפיות (בין אם מדובר במוצרים או בחוויות) זמינות עד גמר המלאי ועשויות להיות כפופות לשינויים, להפסקה, למגבלות, ולהחלפות על ידינו, על פי שיקול דעתה של החברה ובכל עת ללא הודעה מוקדמת.

8. שימוש בחשבון

השמירה על סודיות הסיסמה והחשבון נמצאת באחריותך, ואתה נושא באחריות המלאה לכל הפעילויות המתקיימות תחת הסיסמה או החשבון שלך. המועדון מיועד לשימושך האישי בלבד. אין לשתף את פרטי הזיהוי ו/או הסיסמה של החברות שלך ב adidas- או להנגיש אותם לאחרים. עליך ליידע מיד את צוות שירות הלקוחות של adidas (הפרטים מפורטים להלן בסעיף 16) על כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך או בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת.

אתה מסכים שלא:

 • לגשת, להשתמש, לשכפל, לשנות, להוריד, למכור, להעביר, לפרסם או להנגיש בכל דרך אחרת את חברותך במועדון למטרות מסחריות כלשהן;
 • לעשות כל פעולה או דבר שעלול לפגוע, לשבש או להפריע בכל דרך אחרת את פעולת המועדון;
 • לנצל לרעה את חברותך במועדון או או להשתמש בה לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית (הכוללת העברת וירוסים למחשב דרך חשבונך או שימוש בחשבונך באופן שהוא מפלה, פוגע, מעליב, זדוני, משמיץ או מפר את הזכויות של כל אדם אחר); וכן,
 • להעביר, למכור או להחליף (או לנסות להעביר, למכור או להחליף) כל אחת מההטבות או המבצעים הבלעדיים המוצעים לך כחבר.

אופן מימוש הנקודות:

·  1. רכישה מזכה בצבירת נקודות ומימושן בכל כל אמצעי תשלום למעט מזומן וכרטיס אשראי ייעשה בהתאם להסכם בין אדידס ישראל לבין המועדון.

·  2. יובהר כי לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה בנקודות" וכי רכישה מזכה בנקודות תקבע באופן שוטף על ידי אדידס ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

·  3. הזכות למימוש נקודות ולקבלת הטבות (לרבות הטבת יום הולדת), מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה, בתקנון החברה, ובמקרה של אמצעי תשלום שאינו מזומן או כרטיס אשראי – בהתאם להסכם בין אדידס לבין המועדון.

·  4. מימוש הטבת יום הולדת יעשה בתנאים אשר ייקבעו עם מתן ההטבה.

· 5. אדידס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

9. הזכות לבטל את הסכם החברות במועדון

ניתן לבטל את החברות במועדון תוך 14 יום מהתאריך שבו נרשמת לחברות במועדון מבלי לציין סיבה כלשהי. כדי לממש את הזכות הזו לביטול, עליך להודיע לנו על החלטתך לבטל את החברות במועדון על ידי שליחת הצהרה ברורה במייל המציינת את החלטתך לביטול ההסכם, מכתובת המייל איתה הינך רשום למועדון.

השתמש בפרטים הבאים ליצירת קשר: service-he@il.onlineshop.adidas.com

ניתן גם לבטל את החברות במועדון באופן אלקטרוני על ידי מילוי הצהרת הביטול המפורשת המופיעה באתר האינטרנט שלנו בכתובת [https://www.adidas.co.il/he/adiclub]  או על ידי מחיקת החשבון שלך על ידי מעבר ל "הגדרות נתונים" בכותרת התחתונה באתר האינטרנט שלנו ובחירה באפשרות "מחק את הנתונים והחשבון שלי" במסגרת תקופת הביטול. אם תשתמש באחת מהאפשרויות האלה, אנו נאשר את קבלת הביטול בדוא"ל. למען הסר ספק, לא ניתן לשחזר את החשבון ו/או את הדאטה ו/או את הנקודות והזכויות שנצברו לאחר ביצוע המחיקה, ומחיקת החשבון תיעשה בכל המקומות כולל אפליקציית אדידס ואפליקציית Running.

10. ההשלכות של ביטול הסכם החברות במועדון

אם תבטל את החברות במועדון על בסיס זכות הביטול שלך כפי שהוגדרה לעיל, לא תהיה לך גישה למועדון ועליך להימנע משימוש בחברות במועדון שלך ומלהפוך אותה לזמינה לצדדים שלישיים.

אם תבטל את החברות במועדון על בסיס זכות הביטול שלך כפי שהוגדרה לעיל, אנו נימנע מלהשתמש במידע כלשהו, שאינו מידע אישי, אשר סופק או נוצר על ידך בעת חברותך במועדון, מלבד במקרה שבו מידע כזה

(i) אינו נמצא בשימוש כלשהו מחוץ להקשר של החברות במועדון,

(ii) קשור באופן בלעדי לשימוש שלך בחברות במועדון

(iii) כבר נוסף על ידינו עם נתונים אחרים ולא ניתן להפרידו או שניתן להפרידו רק באמצעות מאמץ לא פרופורציונלי, או (iv)נוצר על ידך יחד עם לקוחות אחרים, בתנאי שלקוחות אחרים עדיין יכולים להשתמש במידע.

אם אתה משתמש באפשרות מחיקת החשבון שלך (באמצעות "מחק את הנתונים והחשבון שלי" כמפורט בסעיף 9 לעיל) כדי לבטל את החברות במועדון, ואתה רוצה לקבל עותק של המידע שלך, הקפד להוריד אותו לפני שתמחק את החשבון שלך על ידי מעבר אל "הגדרות מידע" בכותרת התחתונה של אתר האינטרנט שלנו ובחירה באפשרות "שילחו לי את המידע אודותיי" או "שילחו לי את המידע שניתן לקריאה על ידי מחשב".

שים לב לכך שאם ביקשת עותק של המידע שלך, ניתן למחוק את החשבון שלך רק לאחר השלמת הייצוא, מכיוון שאחרת, לא נוכל יותר למלא בקשה כזאת.

על השלכות הביטול, בנוגע לכל מידע שמוגדר כמידע אישי, יחולו ההוראות של הודעת הפרטיות.

11. סיום; תפוגה; שינויים במועדון

למרות האמור לעיל, ניתן לבטל את החברות במועדון בכל עת על ידי כניסה לחשבון באתר האינטרנט או באפליקציה.

אנו רשאים לבטל את חברותך במועדון בכל עת, אם אנו קובעים כי אתה (א) אינך זכאי להטבות בהתאם לסעיף 1 לעיל, (ב) הפרת אחד מהתנאים הללו, אחד מהתנאים וההתניות של eCom, אחד מתנאי המבצע החלים על מוצר או כל חוק או תקנה נוהגים אחרים, או (ג) מעורב בהטעיה, זיוף, הונאה או שימוש כלשהו לרעה במועדון.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל חלק מהנקודות או ההטבות או את כל הנקודות או ההטבות שלך אם אנו קובעים שקיבלת נקודות או הטבה בשל טעות, באמצעות הונאה או רמאות, או בכל דרך שאינה מורשית.

אם אתה או אנחנו מבטלים את חברותך במועדון, תאבד את כל הנקודות שצברת. אם ביטלת את החברות שלך, תוכל לחזור למועדון על ידי הרשמה באתר האינטרנט או באפליקציה. כשתחדש את החברות שלך במועדון, הנקודות שצברת בעבר לא יועברו לחברות החדשה שלך.

במקרה של ביטול החברות במועדון, הפרטים הבאים חלים על המידע שנמסר עם ההרשמה למועדון והועלה, פורסם, נשלח, הוצג, או נעשה זמין באופן אחר באמצעות או במסגרת החברות במועדון לאחר מכן:

 • תוקפן של כל הזכויות שניתנו לנו בנוגע למידע, שאינו מידע אישי, יפוג. עם זאת, הדבר אינו חל אם מידע כזה:
 • אינו נמצא בשימוש כלשהו מחוץ להקשר של החברות במועדון, ,
 • קשור באופן בלעדי לשימוש שלך בחברות במועדון,
 • כבר נוסף על ידינו עם מידע אחר ולא ניתן להפרידו או שניתן להפרידו רק באמצעות מאמץ לא פרופורציונלי, או
 • נוצר על ידך יחד עם לקוחות אחרים, בתנאי שלקוחות אחרים עדיין יכולים להשתמש במידע.

בנוגע למידע אישי, יחולו הוראות הודעת הפרטיות של הפלטפורמה

 • על פי בקשתך, אנו נספק לך את המידע, שאינו מידע אישי, ללא תשלום, תוך פרק זמן סביר ובפורמט משותף וניתן לקריאה במחשב לאחר החלת הביטול. הדבר אינו חל אם מידע כזה:
 • אינו נמצא בשימוש כלשהו מחוץ להקשר של החברות במועדון,
 • קשור באופן בלעדי לשימוש שלך בחברות במועדון, או
 • כבר נוסף על ידינו עם מידע אחר ולא ניתן להפרידו או שניתן להפרידו רק באמצעות מאמץ לא פרופורציונלי.

בנוגע למידע אישי, יחולו הוראות הודעת הפרטיות של הפלטפורמה.

אנו רשאים לבצע שינויים קלים במועדון ו/או בתנאים האלה מעת לעת (אם, לדוגמה, ישנו שינוי בחוק שבגינו עלינו לשנות את התנאים האלה, אנו מוסיפים הטבות חדשות, מוסיפים אפשרויות לצבירת נקודות, משנים את פונקציונליות המועדון, או משנים את הסביבה הטכנית). עליך לבדוק את התנאים האלו באופן קבוע כדי לוודא שאתה מבין את התנאים העדכניים החלים על החברות שלך במועדון.

בכל מקרה של שינוי משמעותי בתנאים האלה שיפגע בך באופן מהותי, או אם נבחר לבטל את המועדון, נשלח לך הודעה בכתב 6 חודשים מראש.

12. תאימות

יש לנו מחויבות חוקית לוודא שהמועדון תואם את החוזה.

כחלק ממחויבות משפטית זו, אנו עשויים, מעת לעת, להציע ולבקש ממך לעדכן את המועדון מטעמי אבטחה ומטעמים טכניים. באחריותך להתקין עדכונים כאלה ללא דיחוי ולעדכן את מערכת ההפעלה של מכשיר הקצה שלך אם הדבר נדרש לצורך עדכונים כאלה. אנו לא נישא באחריות על חוסר תאימות כלשהו של המועדון כתוצאה מחוסר העדכון הרלוונטי אם לא תתקין את העדכון שסיפקנו לך

אם המועדון אינו תואם את החוזה ו/או את דרישות התאימות המעוגנות בחוק, שמורה לך הזכות לאפשר למועדון להשיג תאימות לאורך כל תקופת האספקה. זכותך לטעון לחוסר תאימות תפוג לאחר שנתיים ממועד מתן החברות במועדון או 12 חודשים לאחר סיום תקופת החברות (התקופה הארוכה מביניהם)). אם נפל פגם ברור בתקופת המגבלה הנ"ל, תקופת המגבלה לא תפוג לפני תום ארבעה (4) חודשים לאחר המועד שבו הפגם נעשה ברור לראשונה. עליך לשתף איתנו פעולה באופן סביר כדי להעריך אם הסיבה לחוסר התאימות נמצאת בסביבה הדיגיטלית שלך. אם לא נקבל ממך שיתוף פעולה כזה, נטל הוכחת התאימות יוטל עליך.

13. כתב ויתור והגבלת אחריות

אם לא נעמוד בתנאים האלה, אנו אחראים לאבדן או נזק שיגרמו לך, שהם תוצאה צפויה של הפרת התנאים האלה או של רשלנות מצידנו, אך איננו אחראים בגין כל אבדן או נזק שאינם ניתנים לחיזוי מראש. ניתן לחזות מראש אבדן או נזק אם הם תוצאה ברורה של הפרה מצידנו או אם הם הוזכרו על ידך ועל ידנו בזמן שהסכמנו על התנאים האלה.

אין דבר בתנאים אלה המחריג או מגביל את האחריות שלנו על:

 • מוות או פציעה אישית כתוצאה מהרשלנות שלנו;
 • הונאה או הצגה מוטעית ; או
 • כל עניין שביחס אליו יהיה בלתי חוקי מצידנו להחריג או להגביל את אחריותנו.

דבר בתנאים האלה לא יפגע בזכויותיך המעוגנות בחוק.

במידה המותרת על פי חוק, החבות המצטברת שלנו כלפיך בנוגע לכל הפסד או נזק שנגרמו כתוצאה מהתנאים האלה או בקשר אליהם, בין אם בחוזה, בנזיקין (כולל רשלנות) או הפרה של חובה סטטוטורית, או בכל דרך אחרת, לא תחרוג מסכום של 100 ש"ח.

14. החוק הקובע וסמכות השיפוט

התנאים האלה חלים על פי חוקי מדינת ישראל.

15. שונות

כל אחד מהסעיפים בתנאים האלה פועל בנפרד. אם בית משפט או רשות רלוונטית כלשהי מחליטים שאחד מהם אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הסעיפים הנותרים יישארו בתוקף מלא.

אם לא נעמוד על כך שתבצע את ההתחייבויות שלך במסגרת התנאים האלה, או אם לא נאכוף את זכויותינו כלפיך, או אם נתמהמה בכך, אין זה אומר שוויתרנו על זכויותינו כלפיך ואין זה אומר שאינך צריך לעמוד במחויבויות אלה. אם אנו מוותרים על מחדל מצדך, אנו נעשה זאת אך ורק בכתב, ואין זה אומר שנוותר באופן אוטומטי על כל מחדל אחר מצדך.

אם ברצונך לקבל מידע נוסף על יישוב מחלוקות באינטרנט, עקוב אחר הקישור הזה לאתר הנציבות האירופית:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  קישור זה מסופק בהתאם ל-Regulation (EU) No 524/2013 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה, למטרות מידע בלבד. אנו לא מחוייבים להשתתף בפתרון מחלוקות באינטרנט.

16.יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאים אלו או למועדון או אם יש לך סיבות כלשהן לתלונה, ניתן ליצור איתנו קשר במייל: SERVICE-HE@IL.ONLINESHOP.ADIDAS.COM

יש לשמור עותק של התנאים האלו לצורך עיון בעתיד ולהיכנס לאתר או לאפליקציית adidas לעתים קרובות כדי להתעדכן בנוגע לשינויים בתנאים אלו.

עדכון אחרון: ספטמבר 2023

נספח 1 – ערוצים משתתפים וחנויות קמעונאיות משתתפות

למצטרפים למועדון החל מ-10/9/2023:

ניתן לממש הטבות מסוג קופון בערוצים הבאים:

אתר ואפליקציית אדידס | חנות קונספט דיזינגוף סנטר

ניתן לצבור נקודות בערוצים הבאים:

אתר ואפליקציית אדידס, חנות קונספט דיזינגוף סנטר, אאוטלט ביג ירכא, אאוטלט נוף הגליל, אאוטלט חיפה, אאוטלט חולון, אאוטלט ביג אילת, אאוטלט תרשיש אילת, אאוטלט בילו סנטר, אאוטלט מבקיעים, אאוטלט באר שבע, אאוטלט זכרון יעקב (בחנויות אאוטלט ניתן לצבור נקודות אך לא ניתן לממש הטבות)

למצטרפים למועדון עד ל-10/9/2023:

ניתן יהיה לצבור נקודות ולממש הטבות עד ל-10/6/2024 גם בערוצים הבאים:

אתר ואפליקציית אדידס | גרנד קניון חיפה | קניון מלחה ירושלים | חיפה לב המפרץ | חיפה קריון | ביג כרמיאל | חאן ראש פינה| חולון המכתש | רמת אביב | קניון הזהב ראשל"צ | קניון עזריאלי תל אביב | דיזינגוף סנטר תל אביב | נמל תל אביב | גינדי תל אביב |אילת נפטון | אילת אייס מול | ביג באר שבע | באר שבע גרנד | ביג פאשן אשדוד | פתח תקוה | רננים רעננה | איילון רמת גן | כרכור | ג'י כפר סבא

*על מנת לצבור נקודות בחנויות המופיעות ברשימה, מלבד דיזינגוף סנטר, יש לשלוח פניה לשירות הלקוחות במייל: SERVICE-HE@IL.ONLINESHOP.ADIDAS.COM בצירוף המייל המשוייך למועדון וחשבונית הרכישה.

החל מ-11/6/2024 ניתן יהיה לצבור נקודות ולממש הטבות רק בערוצים הבאים:

אתר ואפליקציית אדידס, חנות קונספט דיזינגוף סנטר, אאוטלט ביג ירכא, אאוטלט נוף הגליל, אאוטלט חיפה, אאוטלט חולון, אאוטלט ביג אילת, אאוטלט תרשיש אילת, אאוטלט בילו סנטר, אאוטלט מבקיעים, אאוטלט באר שבע, אאוטלט זכרון יעקב (בחנויות אאוטלט ניתן לצבור נקודות אך לא ניתן לממש הטבות)